Francuska, Rosyjska czy Niemiecka?

16 lutego 2018 ABC Aktualności
Francuska, Rosyjska czy Niemiecka?

Bywając w restauracjach można zauważyć, że kelnerzy obsługują gości różnymi metodami.

Czasem surówki są podane na osobnym talerzyku, innym razem na talerzu głównym. Czasem zupa jest w talerzu, kiedy indziej w miseczce.
Czy istnieją zatem jakieś stałe zasady?

Metoda angielska 
Jest to najbardziej elegancka metoda obsługi, ale jednocześnie najdroższa w wykonaniu. Nie spotyka się jej na co dzień, stosowana jest raczej podczas specjalnych uroczystości lub kolacji biznesowych. Metoda ta wymaga szczególnych umiejętności kelnera. Polega na tym, że danie główne serwowane jest ze stolika pomocniczego (przed postawieniem na stolik pomocniczy kelner ma obowiązek zaprezentować danie klientom). Na stoliku pomocniczym kelner przyprawia dania, dekoruje mięso, porcjuje potrawy i dopiero wówczas nakłada na talerze i podaje do stolika, przy którym siedzą obsługiwani goście. Napoje i desery podaje inny kelner niż ten, który serwował główny posiłek.

Metoda niemiecka
Jest to najbardziej popularna metoda podawania potraw w Europie. Potrawy przygotowuje kuchnia i nakłada na talerze, a których odbywać się będzie konsumpcja.  Dotyczy to również dań dodatkowych oraz deserów. Obsługa kelnerska sprowadza się do przyniesienia na salę w pełni przygotowanych na talerzach dań i nadzorowaniu (dyskretnym) ewentualnych potrzeb obsługiwanych klientów.

Metoda francuska
Elementy tej metody można zaobserwować na naszych tradycyjnych weselach. W metodzie tej chodzi o tempo obsługi przy minimalizacji ilości kelnerów. Główne dania takie jak mięso, ryba, jarzyny są przygotowywane w kuchni i wynoszone na salę na półmiskach. Kelner nakłada każdemu klientowi z osobna wybraną porcję na talerz. W metodzie tej dopuszcza się samoobsługę – półmiski z potrawami przynoszone są do stolika przez kelnera i każdy z klientów nakłada sobie samodzielnie wybraną przez siebie porcję.

Metoda rosyjska 
Metoda ta wywodzi się z carskich przyjęć oraz biesiad bojarów. Sprowadza się ona do wystawienia wszystkich potraw jednocześnie na wspólny stół. Musi być on zatem przygotowany przed przybyciem gości. W ostatniej kolejności, tuż po przybyciu klientów, dostawia się potrawy ciepłe.

Krzysztof Żuławnik