SARIA Polska Sp. z o.o.

SARIA Polska Sp. z o.o.

SARIA Polska Sp. z o.o.

Firma: SARIA Polska Sp. z o.o.

Miasto: 02-981 Warszawa

Ulica: Zawodzie 16

WWW: refood.pl

Telefon: 800 800 737

Mail: info@refood.pl

Nasza misja

Grupa SARIA wytwarza wysokiej jakości produkty znajdujące zastosowanie w żywieniu zwierząt, w rolnictwie oraz w przemyśle hodowlanym. Ponadto SARIA zajmuje się produkcją energii ze źródeł odnawialnych i świadczy specjalistyczne usługi dla gospodarki rolnej i żywnościowej.

Nasza misja

Grupa SARIA wytwarza wysokiej jakości produkty znajdujące zastosowanie w żywieniu zwierząt, w rolnictwie oraz w przemyśle hodowlanym. Ponadto SARIA zajmuje się produkcją energii ze źródeł odnawialnych i świadczy specjalistyczne usługi dla gospodarki rolnej i żywnościowej.

Wysoka pozycja

Wysoka pozycja rynkowa naszej grupy to zarazem wyzwanie, jak i zobowiązanie. Naszym centralnym zadaniem, które realizujemy codzienną działalnością w przedsiębiorstwie, jest dalsze umacnianie tej pozycji i rozbudowa udziału w rynku.

Jakość usług

Jakość usług jest podstawą zadowolenia Klientów. Wdrożyliśmy HACCP – system kontroli jakości, który najlepiej dokumentuje nasze dążenie do dostarczania jak najlepszych usług i produktów. Tylko przez identyfikowanie się pracowników z celem, jakim jest osiągnięcie możliwie najwyższej jakości, możemy sprostać temu wymaganiu.

Standardy

Przestrzegamy standardów prawnych i norm etycznych. Od wszystkich naszych pracowników wymagamy wysokiego poziomu integralności osobistej. Szczegółowe zasady postępowania określone są w broszurze Corporate Compliance.

Wartości

Najważniejszym aspektem działalności naszej firmy jest dbałość o środowisko naturalne. Dokładamy wszelkich starań, by stosować najnowocześniejsze technologie, które optymalizują cały proces. Jesteśmy dumni z naszych dokonań.

W wielu branżach gospodarki powstają odpady spożywcze i resztki żywności, które muszą być zagospodarowane w sposób higieniczny i niezawodny. Dotyczy to zarówno produkcji artykułów spożywczych, jak i sektora gastronomicznego, przemysłu hotelarskiego i handlu. ReFood odbiera materiały organiczne w miejscach ich powstawania, a następnie przetwarza je tak, by nadawały się do odzysku. Przedsiębiorstwo gwarantuje transparentny system monitoringu przetwarzanych odpadów i zapewnia bezpieczeństwo w gospodarowaniu nimi na najwyższym poziomie.

Zakres odbieranych odpadów to:

  • żywność przeterminowana
  • resztki jedzenia i odpady kuchenne z gastronomii
  • odpady organiczne z przemysłu przetwórczego
  • zużyte oleje posmażalnicze, frytury
  • inne nienadające się do spożycia artykuły spożywcze kategorii III