Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

Firma: Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

Miasto: 73-102 Stargard

Ulica: Papieża Jana Pawła II 4

WWW: agrofirmawitkowo.pl

Telefon: +48 94 579 28 40

Mail: handel@agrofirmawitkowo.pl

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo jest producentem wysokojakościowej żywności a zarazem jednym z największych w kraju gospodarstw rolnych.

W swojej działalności Spółdzielnia kieruje się zasadą „od pola do stołu”. Agrofirma ukierunkowana jest na produkcję w cyklu zamkniętym: plony ze swoich pól i łąk przeznacza na produkcję pasz dla zwierząt z własnej hodowli, z nich zaś wytwarza we własnej przetwórni mięsnej produkty, które własnym transportem dostarcza do rozbudowanej sieci własnych sklepów mięsnych i hurtowni.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo powstała w 1950 roku jako Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Siedziba Spółdzielni mieści się w miejscowości Witkowo Pierwsze gmina Stargard Szczeciński. Obecnie Agrofirma Witkowo zrzesza około 1500 członków.

W skład Spółdzielni wchodzi 6 Zakładów Rolnych: Witkowo, Przewłoki, Reńsko, Stargard, Bralęcin, Rzeplino ( posiadających dodatkowo filie ), Mieszalnia Pasz w Kolinie, Przetwórnia Mięsa i Drobiu, Baza Transportu, Zakład Handlu, Tartak oraz jednostka centralna Biuro Zarządu. Agrofirma Witkowo gospodaruje na ponad 12,8 tys. ha. Priorytetem produkcji roślinnej jest dostarczenie najwyższej jakości pasz dla bardzo rozwiniętej produkcji zwierzęcej. Spółdzielnia uprawia zboża, rzepak, kukurydzę na kiszonkę, buraki cukrowe oraz użytkuje ponad 3.000 ha trwałych łąk i pastwisk.

Agrofirma posiada rozbudowany w ostatnich latach kompleks magazynowo suszarniczy wraz z dwoma liniami produkcji pasz treściwych. Specjalistyczne samochody Bazy Transportu dowożą mieszanki na fermy. Potencjał ten pozwala spółdzielcom z Witkowa utrzymywać niemal 5.000 szt bydła mlecznego HF i prawie 4.500 szt bydła mięsnego w 6 czystych rasach. Spółdzielnia produkuje także około 53.000 szt tuczników, 4,6 mln szt drobiu rzeźnego, 42 mln jaj konsumpcyjnych rocznie a spółdzielcza wylęgarnia drobiu produkuje rocznie ponad 4,6 mln szt piskląt na brojlera.

Cała produkcja pasz Spółdzielczej Mieszalni w Kolinie trafia na własne fermy hodowlane, które wykorzystują pasze treściwe wyprodukowane wyłącznie w Spółdzielni. Dział produkcji zwierzęcej cały wyprodukowany żywiec o masie niemal 17 tys. ton przekazuje do kompletnie zmodernizowanego w latach 2006-2008 własnego zakładu mięsnego, który przerabia go na ponad 130 asortymentów mięs i wędlin, które następnie własnym transportem chłodniczym trafiają do należących do Agrofirmy sklepów i hurtowni. Dzięki temu Klienci Witkowskich sklepów mają unikalną szansę zakupu mięsa, wędlin, drobiu i jaj bezpośrednio od producenta, który swoim zasięgiem obejmuje cały łańcuch produkcyjny.

  • Oferowane produkty:
  • Mięso wieprzowe
  • Mięso wołowe
  • Mięso cielęce
  • Wędliny
  • Drób i elementy
  • Jaja
  • Wszystkie produkty pochodzą od zwierząt z własnej hodowli.