drzwi hotelowe

be-tech-art-obrazek-wyrozniajacy

ABC - 16 lutego 2018

Certyfikacja drzwi i zamków hotelowych Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowa­ne i wykonane w sposób zapewniający, w razie pożaru, nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów (zależny […]