Venturis HoReCa

Venturis HoReCa

Venturis HoReCa

Firma: Venturis HoReCa

WWW: venturishoreca.com

Telefon: +48 604 179 122

Mail: tomasz.szuba@venturishoreca.com

Venturis HoReCa

Jesteśmy grupą profesjonalistów, którzy połączyli swoje siły, wiedzę, ekspertyzę i pomysły w celu ograniczania ilości odpadów spożywczych. Wspólnie opracowaliśmy KuMin.Sys oraz KuMin.App, który ma wspierać monitoring i planowanie działań kuchni w celu ograniczania skali odpadów spożywczych. Zajmujemy się również konsultingiem, który ma na celu formułowanie wspólnie z klientami strategii i planów ograniczania odpadów spożywczych oraz wdrożenia konkretnych pomysłów usprawniających oraz ograniczających skalę strat i marnotrawstwa.

Co robimy

Naszym głównym zadaniem jest tworzenie i realizacja strategii optymalizacji kosztów operacyjnych i ograniczania skali odpadów spożywczych (OPOS). OPOS opiera się na 6 etapach, w których istotną rolę pełni nasz system IT: KuMin.Sys. W procesie strategicznym ograniczania ilości odpadów istotne jest osiągnięcie spójności oraz kompleksowości działań. Ostatecznym celem jest optymalizacja kosztów operacyjnych i poprawa wyniku finansowego. Do tego niezbędny jest rzetelny i wiarygodny ciągły pomiar skali i zakresu odpadów spożywczych i marnotrawstwa, usprawnienie planowania zakupów, menu oraz organizacji pracy. W celu uzyskania pozytywnych efektów niezbędne jest sformułowanie konkretnych działań usprawniających. Sukces (czyli efektywne wdrożenie w życie strategii) opiera się na rzetelnych danych pozwalających na ocenę przed i po wprowadzeniu zmian oraz silnym liderze procesu. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest zaangażowanie w proces strategiczny możliwie jak największej liczby pracowników. Proces strategiczny opiera się na 3 kluczowych filarach: przywództwie, poczucie współodpowiedzialności oraz zaangażowania (leadership – przywództwo/lider, ownership – poczucie współodpowiedzialności, engagement – zaangażowanie).