Sądecki Bartnik

Sądecki Bartnik

Sądecki Bartnik

Firma: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" sp. z o.o.

Miasto: 33-331 Stróże 235

Ulica: Stróże 235

WWW: bartnik.pl

Telefon: + 48 18 445 18 82

Mail: zamowienia@bartnik.pl

”Sądecki Bartnik” jest spełnieniem pasji, fascynacji życiem pszczół oraz aspiracji zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów. Rodzinna firma została założona w 1973 r. w Stróżach k/Grybowa – miejscowości malowniczo położonej na pograniczu Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Tereny ekologicznie czyste, bo znajdujące się z dala od ośrodków przemysłowych, stały się idealną bazą dla gospodarstwa mającego w zamyśle założycieli pozyskiwać najwyższej jakości produkty pszczele. Pierwsze lata prowadzenia gospodarstwa były dla jego właścicieli nieustanną nauką, doskonaleniem wiedzy i umiejętności oraz żmudnym zbieraniem doświadczeń. Czas ten zaowocował, po 1989 roku, niezwykle dynamicznym rozwojem firmy, powszechnie znanej i cenionej w Polsce, Europie oraz wielu krajach świata, której pasieki liczą ponad półtora tysiąca pni. Pozyskiwane są tu zarówno delikatne miody wiosenne, późniejsze, niezwykle cenne, szlachetne miody lipowe i spadziowe, najwyższej jakości miody odmianowe, a także inne produkty pszczele: pyłek kwiatowy, wosk, propolis, mleczko pszczele oraz pierzga. Czystość okolicznych lasów, łąk i pól w połączeniu z perfekcyjną dbałością o stan rodzin pszczelich oraz wysoką miodnością owadów, to fundament, na którym oparta jest marka i niekwestionowana renoma ”Sądeckiego Bartnika”.

Kształtowanie wizerunku firmy wymagało m.in. właściwie dobranej nazwy firmy i czytelnego logo, budzącego pozytywne skojarzenia.

Już sama nazwa ”Sądecki Bartnik” nawiązuje do korzeni polskiego pszczelarstwa, symbolizując zarazem oparcie się przez Annę i Janusza Kasztelewiczów na wielowiekowej tradycji zgodnego życia człowieka z naturą i w naturze oraz jej pełnym poszanowaniu przez producenta (wytwórcę). To także celowe odwołanie się do pszczelarskiego etosu. Wszak przed wiekami bartnik pozyskiwał miód z barci (żywych drzew), w których za pomocą leziwa i narzędzi (świdrów, siekiery) drążył otwory dla pszczół. Był on jednym z pierwszych świadomych hodowców, ale też symbolem człowieka pracowitego, szlachetnego i uczciwego, jednocześnie oddającego się pracy i owadom z szacunkiem, poświęceniem, spokojem.

Nie bez przyczyny prastarych bartników i współczesnych pszczelarzy, hodujących pszczoły z zamiłowaniem, powszechnie uważa się za ludzi na wskroś dobrych, których źródło dobroci tkwi w nieustannym obcowaniu z najszlachetniejszymi spośród owadów.

”Sądecki Bartnik” jako marka firmowa jest autorskim dziełem Państwa Kasztelewiczów. Podstawę zdobytej przez nią krajowej i międzynarodowej renomy stanowią: fachowość, ekologiczność produkcji, sprawność zarządzania i rzadko spotykana w tym sektorze gospodarki dynamika rozwoju.

Kapitałem marki jest najwyższa jakość oferowanych produktów, pełna satysfakcja szerokich rzesz klientów, profesjonalizm kadr, znajomość rynku i umiejętność jego monitorowania, elestyczne reagowanie na zachodzące zmiany oraz odwaga w planowaniu działań inwestycyjnych i marketingowych.

Strażnikiem marki jest mgr inż. Janusz Kasztelewicz – właściciel firmy, pszczelarz z wykształcenia i zamiłowania, absolwent Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli k/ Lublina oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu (specjalizacja: pszczelarstwo). Propagator i popularyzator pszczelarstwa, działacz związków producenckich – przez 26 lat piastował funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Aktualnie Janusz Kasztelewicz jest Prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Logo Gospodarstwa Pasiecznego ”Sądecki Bartnik” odwołuje się wprost do charakteru produktu, produkcji i branży. Pszczoła, będąc symbolem pracowitości, czystości, poświęcenia i przywiązania do rodziny, została ujęta w komórkę plastra. Całe jej krótkie, dorosłe życie jest godnym naśladowania bezwarunkowym oddaniem się dobru rodziny, dobru wspólnemu.

Tak rozumiana symbolika logo Gospodarstwa Pasiecznego ”Sądecki Bartnik” stanowi również ciągłą inspirację i cenną wskazówkę dla pracujących w nim ludzi.