POLONAISE

POLONAISE

Firma: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "POLONAISE" Barbara Mastalerz

Miasto: 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Ulica: Zazamcze 5B

WWW: polonaise.pl

Telefon: 14 642 22 66

Mail: polonaise@interia.pl

Firma “POLONAISE” z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej istnieje od 1974 roku. Tradycje i zainteresowanie Właściciela przetwórstwem rolno-spożywczym są o wiele wcześniejsze. Złożyły się na nie przygotowanie teoretyczne, długi okres praktyki i specjalizacji, pogłębienie wiadomości, wykorzystanie najnowszych osiągnięć i metod uprawy, nawożenia, pielęgnacji, składowania oraz obróbka warzyw i owoców, która jest przyjazna zdrowiu człowieka. Nie bez znaczenia jako miejsce lokalizacji zakładu przyjęto teren powiatu Dąbrowy Tarnowskiej i okolic. Powiat ten leży w całości na obszarze jednostki morfologicznej jaką jest Kotlina Sandomierska w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Ziemie tej kotliny z uwagi na swoisty mikroklimat od prawieków były wykorzystywane do uprawy warzyw i owoców, gdyż w okresie wegetacji nasycały się wieloma mikroelementami płynącymi z natury, nadającymi im niepowtarzalny smak i wartości odżywcze. W obrębie tego makroregionu ukształtowała się swoista powierzchnia gruntów bogata w związki odżywcze, pierwiastki – ziemia lessowa i czarnoziem uprawny zasilane dwiema wielkimi rzekami: z zachodu Dunajcem, a z północy rzeką Wisłą.

Te dwie rzeki stworzyły naturalne środowisko ekologicznie sprzyjające rozwojowi rolnictwa, a przede wszystkim uprawom warzyw o bogatych walorach odżywczych i smakowych. Firma “POLONAISE” wykorzystując to naturalne dobro i stale pogłębiając wykorzystanie tych walorów dla potrzeb przetwórstwa – osiągnęła we współpracy z instytutami promującymi ekologiczną żywność bardzo dobre efekty w produkcji zdrowej żywności, przyjaznej człowiekowi. Ta współpraca owocowała coraz większym zainteresowaniem wyrobami Firmy poza granicami naszego kraju. Początkowo importerzy ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych odkryli w tych wyrobach bogate źródło materii odżywczej, witamin i stali się głównymi odbiorcami wyrobów. Współpraca z tymi odbiorcami pozwoliła na unowocześnienie całego procesu technologicznego wg ich wymogów, a to zaowocowało zainteresowaniem i innych odbiorców zagranicznych. Od 1981 Firma “POLONAISE” jest samodzielnym koncesjonowanym eksporterem swoich przetworów i posiada umowy z odbiorcami niemal całego świata, a jej wyroby w pełni odpowiadają wysokim wymogom norm Unii Europejskiej i Krajów Ameryki.

Firma stosuje unikalną technologię produkcji opartą na naturalnym procesie, w czasie którego minimalizuje się utratę wartości odżywczych w docelowym produkcie.

Firma we współpracy z instytutami naukowymi pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, aby sprostać rosnącym wymogom norm światowych i zaspokajać jakościowo zapotrzebowanie klientów. Wyroby firmy “POLONAISE” można spotkać na stołach prawie całego świata i są nie tylko cenionym dodatkiem w najlepszych restauracjach świata, ale również ozdobą tych salonów.

  • Chrzan tarty “POLONAISE” 890 g
  • Chrzan tarty “POLONAISE” 180 g
  • Ogórki kiszone “POLONAISE” 850 g
  • Ogórki konserwowe “POLONAISE” 850 g
  • Kapusta kwaszona “POLONAISE” 936 g
  • Kapusta kwaszona z marchewką “POLONAISE” 936 g
  • Sałatka z ćwikły tartej “POLONAISE” 340 g
  • Ćwikła z chrzanem “POLONAISE” 340 g
  • Papryka marynowana “POLONAISE” 680 g