Centrum Szkolenia Barmanów

Centrum Szkolenia Barmanów

Centrum Szkolenia Barmanów

Firma: Centrum Szkolenia Barmanów

Miasto: 42-624 Ossy

Ulica: Leśna 39

WWW: centrumszkoleniabarmanow.pl

Telefon: +48 603 55 55 22

Mail: jerzyczapla67@gmail.com

Centrum Szkolenia Barmanów

“Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar a nie za ciężki obowiązek”
(Albert Einstein) Słowa tego wielkiego noblisty towarzyszą wszystkim moim działaniom. Są siłą napędową dla założonego przeze mnie w 2001r. Centrum Szkolenia Barmanów: miejsca, w którym wiedzę – według mojego autorskiego programu – przekazuję kolejnym pokoleniom barmanów.
Od lat współpracuję z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Celem współpracy jest wsparcie w przygotowaniu opisu kwalifikacji, dostosowaniu rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji rynkowej “Przygotowywanie napojów z naturalnych składników wspomagających organizm” do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Moim mottem jest: “Z Rzeczy Wielkich Wystarczy Chcieć”. Kierując się tymi słowami czynnie działam na rzecz propagowania sztuki barmańskiej.
Do tej pory, przy współpracy z IBE, włączyliśmy do ZSK kwalifikację rynkową “Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz drugą “Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów”.

Naszą siłą jest doświadczenie, które potwierdzają liczne dyplomy, podziękowania i referencje od osób i firm, z którymi współpracowaliśmy.
Zapraszam wszystkich, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na drodze do bycia barmanem, a także tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę, do kontaktu.
“Mixologia jest sztuką, a Barman powinien być Artystą”.
Spotkajmy się na naszych kursach!