GetFresh – Twój dostawca wody Dar Natury

GetFresh – Twój dostawca wody Dar Natury

GetFresh – Twój dostawca wody Dar Natury

Firma: GetFresh Sp. z o.o.

Miasto: 02-502 Warszawa

Ulica: Łowicka 31

WWW: darnatury.pl

Telefon: 801 205 805

Mail: obslugaklienta@getfresh.pl

GetFresh – Twój dostawca wody Dar Natury

Marka Dar Natury należy do spółki GetFresh sp. z o. o., której core działalności jest produkcja i dystrybucja wody do biur i domów. Poprzedni właściciele marki – oddział Nestle Waters Polska S.A. (2003- 2014 r.) i Nature Gifts Distribution (1993 -2003). Już od ponad 25 lat każdego dnia dostarczamy znakomitą i świeżą źródlaną wodę do biur i domów dbając o odpowiednie nawodnienie organizmu i utrzymanie dobrej kondycji.

Charakterystyka

Dostarczana przez nas woda źródlana DAR NATURY pochodzi z Polskiego źródła w Rzeniszowie. Miejscowość położona jest w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Budowa geologiczna obszaru (wapienie woźnickie i czerwone iły, pokryte cienką warstwą piaszczysto-żwirowych osadów) zapewnia naturalną ochronę złóż wodonośnych. Woda pozostaje wolna od zanieczyszczeń a skład mineralny wody z tego regionu jest korzystny dla zdrowia. Skład mineralny – woda Dar Natury, źródło w Rzeniszowie. Dbamy o najwyższą jakość wody. Dlatego każda kropla jest codziennie dokładnie badana w naszych laboratoriach.

System produkcji i dystrybucji

Woda Dar Natury dostarczana jest w dużych butlach (11l i 18,9l) bezpośrednio do biur i domów. Woda wydobywana jest ze studni głębinowej, następnie przechodzi przez proces napowietrzania i filtracji. Proces nalewu wody jest prowadzony zgodnie ze standardami HACCP. Woda na każdym etapie procesu produkcji jest poddawana kontroli pod względem fizyko-chemicznym. Badania wody przeprowadzane są samodzielnie w Laboratorium Jakości funkcjonującym przy zakładzie oraz przez PZH i Sanepid. Po spożyciu wody, puste butle są odbierane i wracają do fabryki, gdzie są myte i czyszczone przed kolejnym napełnieniem i użyciem. Żywotność butli to ok. 30 cykli napełnienia. Gdy butla jest mocno zużyta lub uszkodzona, jest wycofywana z obiegu i przekazywana do producenta celem dalszego recyclingu poprzez regranulację. 100% butli jest poddawanych dalszemu odzyskowi.

Sieć dystrybucji

Stworzyliśmy sieć jednostek Obsługi Klienta równomiernie rozłożonych na terytorium całego kraju. Każdego dnia firmowa liczna flota samochodów dostarcza wodę źródlaną tysiącom Klientów w Polsce.

 

  • dystrybutory z wodą
  • filtry do wody
  • ekspresy do kaw Saeco